Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


expresimap

Konfigurácia IMAP účtu v e-mailovom klientovi Outlook Express

Toto je stručný návod ako nakonfigurovať e-mailového klienta Outlook Express pre sťahovanie pošty, prostredníctvom IMAP, zo schránok u GLOBEWARE webhostingu. Ako príklad je v obrázkoch uvedená schránka mailbox@testdomain.sk, ale postup je aplikovateľný pre ľubovolnú e-mailovú schránku prevádzkovanú na našich serveroch.


V hornom menu aplikácie Outlook Express vyberte Nástroje → Kontá.


Objaví sa okno, v ktorom je zoznam nakonfigurovaných kônt vo Vašom Outlook Express-e. Kliknite na tlačítko Pridať a vyberte položku Pošta..


Spustí sa sprievodca, prostredníctvom ktorého si môžete nastaviť e-mailové konto. Na prvej obrazovke zadajte Vaše meno (názov Vašej organizácie, atď…), ktoré chcete, aby sa zobrazovalo príjemcovi e-mailu. Kliknite na tlačítko Ďalej.


V tomto okne zadajte Vašu e-mailovú adresu, ktorú máte zriadenú u Platon Webhostingu. Pokračujte kliknutím na tlačítko Ďalej


Na ďalšej strane zmeňte typ servera prichádzajúcej pošty na IMAP.

  • Server prichádzajúcej pošty zadajte: mail.globeware.sk
  • Server odchádzajúcej pošty zadajte: mail.globeware.sk


V ďalšom okne zadajte Názov konta (Prihlasovacie meno teda vaša e-mailová adresa) a Heslo. Všetky potrebné prihlasovacie údaje sa nachádzajú v e-mailovej od GLOBEWARE webhostingu.


Na poslednej obrazovke kliknite na tlačítko Dokončiť.


Automaticky by ste sa mali vrátiť späť na zoznam kônt. Účet je potrebné ešte dokonfigurovať, takže vyberte Vlastnosti.


Na novootvorenom okne kliknite na druhú záložku Servery. Tu v spodnej časti zaškrtnite voľbu Server vyžaduje overenie.


Potom sa prekliknite na záložku Spresnenie. Tu zašktnite voľbu overenia cez SSL pre server odchádzajúcej aj prichádzajúcej pošty. Taktiež je potrebné zmeniť porty:

  • Server odchádzajúcej pošty: 465
  • Server prichádzajúcej pošty: 993


Nakoniec zvoľte ešte poslednú záložku IMAP. Tu v kolonke Cesta hlavného priečinka vyplňte slovo INBOX. – pozor na veľké písmená a bodka na konci musí zostať.

expresimap.txt · Posledná úprava: 2014/10/14 15:11 od globeware