Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


thunder3ximap

Toto je stručný návod, ako nakonfigurovať e-mailového klienta Mozilla Thunderbird pre sťahovanie pošty prostrednictvom POP3 zo schránok u GLOBEWARE Webhostingu. Ako príklad je v obrázkoch uvedená schránka mailbox@testdomain.sk, ale postup je aplikovateľný pre ľubovoľnú e-mailovú schránku prevádzkovanú na našich serveroch.

Na úvodnej obrazovke Mozilla Thunderbird kliknite na Vytvoriť nový účet (pri novej inštalácii Thunderbirdu prejdite rovno na druhý krok).


Na ďalšej obrazovke vyplňte:

 • Vaše meno – bude zobrazované príjemcovi
 • E-mailová adresa - zriadená u GLOBEWARE Webhostingu.
 • Heslo

Všetky potrebné prihlasovacie údaje sa nachádzajú v e-mailovej a/alebo SMS správe od GLOBEWARE Webhostingu. Kliknite na tlačítko Pokračovať.Mozilla Thunderbird sa pokúsi nastaviť Vaše e-mailové konto automaticky. Počkajte kým sa tento proces dokončí.


Keď je proces ukončený, skontrolujte, či v riadku Prichádzajúce je typ servera POP3. Pokiaľ nie, kliknite na tlačítko upraviť a zmeňte typ z IMAP na POP.


Potom kliknite na tlačítko Manuálne nastavenie…


V ľavom menu konfiguračného okna zvoľte názov účtu, ktorý ste práve nakonfigurovali a pod ním kliknite na Nastavenie servera.

Zmeňte nasledovné atribúty:

 • servera - mail.globeware.sk
 • Port - 993
 • Používateľské meno - zadajte Vaše aktuálne prihlasovacie meno, ktoré je vaša celá e-mailová adresa.

V sekcii Bezpečnostné nastavenia nastavte v položke Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS a metódu overenia zmeňte na Normálne heslo V spodnej časti obrazovky potom kliknite na Pokročilé


Objaví sa nové okno, kde do políčka Priečinok na IMAP serveri napíšte INBOX. – pozor na veľké písmená a bodku na konci. Nastavenia ukončite klinutím na tlačítko OK.


Aplikácia Vás vráti späť na konfiguračné okno. V ľavom menu zvoľte Server pre odosielanie pošty (SMTP). V pravej časti obrazovky vyberte konto, ktoré bolo automaticky vytvorené a kliknite na Upraviť.


Objavia sa nastavenia SMTP servera, kde vyplňte nasledovné položky:

 • Popis servera – zvoľte ľubovolný popis
 • Názov servera – uveďte: mail.globeware.sk
 • Port pre odosielanie pošty bude 465

V časti Zabezpečenie a overenie nastavte:

 • Zabezpečenie pripojenia - SSL/TLS
 • Metóda overenia - Normálne Heslo
 • Používateľské meno – uveďte Používateľské meno , ktoré je vaša celá e-mailová adresa.

Pre ukončenie nastavenia kliknite na tlačítko OK.Pred prvým stiahnutím a odoslaním e-mailov si Mozilla Thunderbird od Vás vyžiada heslo pre prihlásenie sa na príslušný mailový server. Uveďte heslo, ktoré prislúcha k danej e-mailovej schránke a zaškrtnite voľbu Použiť správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.

thunder3ximap.txt · Posledná úprava: 2014/10/10 14:40 od globeware